Konya Basari Akademi Koleji

Misyonumuz

• Bulunduğu çevredeki bireyin hak ve düşüncelerine saygı duymayı öğretmek için gerekli ortamı hazırlar.

• Davranışlar ve öğrenme sürecinde sorumluluk alabilmek olgusunu geliştirmek.

• Öğrenim sürecinde , akılcı yaklaşım sağlamayı oluşturmak.

• Etkin ve aktif öğrenmeyi özendirmek.

• Spor ve sanatta gelişimi desteklemek.

• Dürüstlük, Arkadaşlık, Dostluk, iyilik duygularını geliştirmek.

• Çevreye duyarlılık duygularını kazandırmak.

• Ruhi ve fiziki sağlığın önemini anlatmak.

• Yüksek öğrenime geçiş için rehberlik etmek ve hazırlamak.

• Topluma hizmet olgusunu geliştirmek.

• Araştırma ve yaratıcılığın gelişmesini sağlayacak çevre oluşturmak.

• Öğrencide bağımsız çalışma ve buna bağlı olarak memnuniyeti ön plana çıkarmak.

• Öğrenmeyi öğretmek ve buna özendirmek.